SocioScope Társadalomkutató és Tanácsadó Betéti Társaság
 

SocioScope - Oktatási minõségbiztosítás
Iskolai minõségbiztosítás csomag

Leírás
A csomag célja, hogy kutatási és szervezetfejlesztési tapasztalatunkkal segítsük az oktatási intézmények minõségbiztosítási rendszerének kialakítását, folyamatos mûködtetését és fejlesztését. Cégünk és az iskolák közötti együttmûködés igen sokrétû lehet, érintheti a minõségbiztosítása rendszer egészét, épp úgy, mint egyes speciális részfeladatokat. 

Kutatási lehetõségek

Szülõi elégedettség vizsgálat
Célja, hogy az iskola visszajelzést kapjon az intézményben folyó oktató-, nevelõmunka szülõi megítélésérõl. További cél a szülõk elvárásainak megismerése, a szülõk által fejlesztendõnek vélt, illetve problémás területeket, szolgáltatások lokalizálása, az iskola és a szülõk közötti kommunikáció erõsítése, a szülõk bevonása az iskola különbözõ akcióiba, programjaiba, illetve ezek ismertségének feltérképezése.

Tanulói véleményvizsgálat
Célja, hogy az iskola visszajelzést kapjon az intézményben tanuló diákok egyes tárgyakhoz, illetve az azokat tanító pedagógusokhoz fûzûdõ viszonyáról. E szempontból fontos a diákok távlati céljainak, érdeklõdésének a feltérképezése, az iskola bizalmi légkörének mérése.  További cél lehet a szolgáltatások, délutáni programok, táborok megítélésének a megismerése, valamint bevezetés elõtt álló tervek, változtatások várható fogadtatásának a szondázása.

Tanulói attitûd-, szabadidõ- és életmód vizsgálat
Célja, hogy az iskola alapvetõ információkat szerezzen arról, hogy milyen gyerekeket oktat. Fokozottan érdemes koncentrálni a gyerekek iskolán kívüli elfoglaltságára, leterheltségére, családi hátterére, családjának státuszára, a tanuláshoz szükséges eszközök, erõforrások meglétére, az utazási és kulturálódási lehetõségeikre, szabadidejük felhasználására, baráti társaságuk milyenségére, az egészségi állapotukra, ismereteikre a különbözõ tudatmódosítókról.

Oktatói elégedettség- és preferenciakutatás
Célja, hogy az iskolavezetés és a pedagógusok megismerjék a tanári kar iskolával kapcsolatos attitûdjeit, ezen belül vizsgáljuk a pedagógus munkakedvét, a közösség munkamorálját, a szakmai- és pedagógiai programok és a vezetõség megítélését. További fontos kutatási terület a tantestület légkörének feltárása, a diákokhoz és szülõkhöz fûzûdõ viszony feltérképezése. 

Természetesen minden kutatási témához az iskola sajátosságainak, illetve speciális érdeklõdésének megfelelõ téma beemelhetõ.

Egy jól mûködõ minõségbiztosítási rendszer alapvetõ kritériuma a folyamatos és kiszámítható monitoring jelenti, azaz a folyamatok és változások sikeres követése és több oldalról való vizsgálata, ehhez szükséges az intézmény és a külsõ szakértõ stratégiai partnersége. Cégünk éppen ezért a fenti kutatásokat csomagban is kínálja, ennek során minden kutatási témára két éves idõközönként térünk vissza, s biztosítva a fenti célokat. 

Munkatársaink referenciái:
ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium
ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium
Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Iskolai minõségbiztosításért felelõs munkatársunk elérhetõsége:
socioscope@socioscope.hu
(20)575-0514

[Fõoldalra][Tevékenységek]