SocioScope Társadalomkutató és Tanácsadó Betéti Társaság
 

SocioScope - Munkatársaink


Demeter Endre
Survey és kutató szociológus, település és területfejlesztõ geográfus. Tanulmányait az ELTE Társadalomtudományi és Természettudományi karain végezte, mely közben az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégiumának létrehozására is jutott ideje. Több éve tanít, számos iskolai minõségbiztosítási rendszer fejlesztõje. Az alapítása óta a KisTáska társadalomtudományi folyóirat felelõs szerkesztõje. Kedvvel töri fejét különbözõ módszertani problémákon. Szabadidejében kosárlabdát pattogtat, és gyermeket nevel.


Gerõ Márton
Tanulmányait az Atalanta Language Schoolban, az ELTE történelem, majd szociológia szakán folytatta. Egyetemi tanulmányai mellett drámapedagógiai, mediáció, illetve trénerképzésben vett részt. 1999-tõl  4 évig volt tagja a Pest Megyei Diákönkormányzatok Hálózata trénercsapatának és vezetésének. 2003-ban, már szociológushallgatóként részt vett az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégiumának alapításában, amelynek 2005-ig elnöke. Szakterülete a civil társadalom, non-profit szektor kutatása, társadalmi hálózatok elemzése és a szervezetfejlesztés. Szakmai munkája mellett harcmûvészetekkel foglalkozik, valamint több civil mozgalomban vesz részt.


Hargitai Dávid
Antropológus, projektmenedzser, Balkán-szakértõ. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán, a szófiai Kliment Ohridszky-n, valamint a Budapesti Mûszaki Egyetem Mérnöktovábbképzõ Intézetében végezte tanulmányait. Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium Roma Integrációs Fõosztályának monitoring szakértõje 2004 és 2006 között. Óraadó az ELTE Társadalomtudományi Karán. Kutatási területei: oktatás- és szociálpolitikai monitoring, vizuális antropológia, roma integráció, a Balkán-térség. Szabadidejében fotózik, számos sikeres hazai és külföldi kiállítása volt.


Kövesi Mariann
Szociális munkás, szociálpolitikus, tréner. 1998 óta rendszeresen tart különbözõ tréningeket az állami és a civil szektorban egyaránt. Tanulmányait a Szent István Egyetem munkavállalási tanácsadó szakán és az ELTE Társadalomtudományi Kar szociológia szakán folytatta. Fõbb területei közé tartozik a kommunikáció, szervezetfejlesztés, a csapatépítés, konfliktuskezelés, mediáció, facilitáció, álláskeresési technikák és a pályaorientáció.


[Fõoldalra]